فوق روان کننده بتن

فوق روان کننده بتن  فوق روان کننده بتن یک مواد افزودنی بتن و یک فوق روان کننده بتن اصلاح شده نسل سوم است که یک فوق روان کننده بر اساس تولید پلیمرها با درجات بالای پلیمریزاسیون و وزن مولکولی خاصی مشخص و تولید شده است. بر اساس آزمایشات کارگاهی فوق روان کننده بتن پس از مرحله پلیمریزاسیون، خالص سازی های شیمیایی نقش عمده بهبود در خواص این مواد را به عنوان روان کننده بتن خواهد داشت.  کاربرد فوق روان کننده بتن: فوق روان کننده بتن به عنوان یک افزودنی فوق روان کننده بتن و کاهش دهنده ممتاز آب بتن برای روانی بیشتر و مقاومت بالا استفاده می شود. همچنین فوق روان کننده بتن در حمل و مسافت های طولانی کاربرد دارد.فوق روان کننده بتن در بتن ریزی های مناطق های گرمسیر استفاده می شود. فوق روان کننده بتن در بتن ریزی های حجیم با ابعاد زیاد استفاده می شود. فوق روان کننده بتن در بتن های خود تراز شونده و خود متراکم شونده کاربرد دارد. فوق روان کننده بتن در بتن ریزی برای مقاطع با تراکم آرماتورهای بالا استفاده می شود. فوق روان کننده بتن درسازهای بتنی میکروسیلیسی کاربرد دارد. فوق روان کننده بتن درکف های سخت صنعتی (کف سازی) نیز کاربرد دارد.  مزایای فوق روان کننده بتن: مزایای فوق روان کننده بتن تولیدی فابیر شامل 1باعث افزایش بسیار زیاد مقاومت فشاری در سنین مختلف در کارایی های ثابت با کاهش نسبت آب به سیمان است.2 فوق روان کننده بتن باعث کاهش میزان سیمان مصرفی برای کسب مقاومت یکسان سازه می شود. تجربیات آزمایشگاهی ثابت کرده امکان کاهش سیمان مصرفی در هر متر مکعب برای بتن های با رده مقاومتی مختلف توسط ماده فوق روان کننده بدست آمده میسر می باشد. بالا بردن روانی بتن بدون افزایش میزان آب به سیمان در فوق روان کننده بتن. مقادیر داده شده بر اساس تجربیات آزمایشگاهی به دست آمده از فوق روان کننده بتن در مصالح، شرایط مختلف و نوع سیمان و وضعیت آب و هوای مناطق مختلف کارایی دارد و لازم به ذکر است که نتایج آزمایش در شرایط ویژه هر کارگاه مقدار دقیق مصرف مواد افزودنی در هر متر مکعب را مشخص خواهد کرد. مشخصات فوق روان کننده بتن: فوق روان کننده بتن به صورت مایع است. رنگ فوق روان کننده بتن قهوه ای تیره است. وزن فوق روان کننده بتن 1.18 کیلوگرم است. میزان کلر فوق روان کننده بتن صفر است. فوق روان کننده بتن نقطه اشتعال ندارد. نقطه انجماد فوق روان کننده بتن صفر درجه سانتیگراد.  میزان مصرف فوق روان کننده بتن: میزان معمول مصرف فوق روان کننده بتن از 0.5 کیلوگرم الی 1.5 کیلو گرم در هر 100 کیلو گرم از مواد سیمانی مصرفی بتن می باشد. فوق روان کننده بتن در هنگام اختلاط بتن یا پس از اختلاط کامل بتن به آن اضافه می شود. امکان اضافه کردن مواد افزودنی به آب بتن نیز وجود دارد ولی در شرایطی که فاصله زمانی ساخت و ریختن بتن زیاد باشد.

طریقه نگهداری فوق روان کننده بتن: فوق روان کننده بتن باید در دمای بالاتر از صفر درجه سانتیگراد نگهداری شود و در صورت یخ زدگی مواد افزودنی حتماً نسبت به هم زدن و همگن کردن آن توصیه می شود. در صورت نگهداری در دمای بین 5 الی 37 درجه سانتیگراد بجز هم زدن قبل از مصرف، نیاز به اعمال خاصی به مدت 20 ماه از تاریخ ساخت مواد افزودنی نمی باشد.  نکات ایمنی فوق روان کننده بتن: فوق روان کننده بتن به هیچ عنوان نباید با چشم تماس پیدا کند. بنابراین استفاده از عینک ایمنی جهت پیشگیری از تماس با چشم الزامی است. از تماس مواد با پوست خصوصاً تماس مداوم جلوگیری کنید و حتی المقدور در هنگام کار از دستکش استفاده نمایید. در صورت تماس مواد افزودنی بتن با چشم، چشم را با آب فراوان و خنک شستشو داده و به پزشک مراجعه کنید. در صورت تماس با پوست آن را با آب و صابون بشویید و در صورت بروز حساسیت با پزشک مشورت کنید.
ارسال