زودگیر بتن

زودگیر بتن زودگیر بتن ژل میکروسیلیس الیاف دار زود گیر فرمولاسیون پیشرفته ای است که با خواص زودگیر برای سرعت بخشیدن در گیرش بتن ها نقشه ویژه ای دارندکه به مقاومت زود هنگام نیاز دارند مثل قطعات پیش ساخته ویژه و بتن ریزی خاص در هوای سرد در نظر گرفته می شود. یکی از ویژگی های زودگیربتن نسبت به موارده مشابه عدم یخ زدگی ژل میکروسیلیس الیاف دار است. شرایط نگهداری این مواد درمکان های سرد سیر تا 5 ˚C می باشد. زودگیر بتن نه تنها برای ساخت بتن با مقاومت بالا، بتن آب بند، بتن نفوذ ناپذیر و بتن پردوام و ملات های ویژه کاربرد دارد،بلکه در بتن هایه زود گیر که کاهش ترک های پلاستیک و افزایش نسبی مقاومت کششی و خمشی بتن است مخصوصاً بتن هایی که در معرض ضربه و بارهای دینامیکی هستند استفاده می شود. زودگیر بتن ضمن بالا بردن مقاومت بتن زودگیر حاوی ژل میکروسیلیس الیاف دار در برابر عوامل مخرب فیزیکی و شیمیایی محیطی و داخلی بتن کارایی دارد و عمر سرویس دهی سازه را به بالا می برد، و هم چنین این زودگیر بتن از آسیب های احتمالی در دراز مدت و ناشی از عدم دقت در کیورینگ مناسب طی زمان اولیه پس از ریختن بتن تا حدود زیادی جلوگیری می کند. با استفاده از بتن زودگیر حاوی ژل میکروسیلیس الیاف دار با توجه به سرعت بخشیدن در عمل گیرش و درجه انجماد محیط آبی بتن را تا حدودی میکاهد. بتن ریزی در هوای سرد باعث اطمینان مناسب تری قرار می گیرد ولی چنانچه از این بتن زودگیر برای بتن ریزی در هوای سرد استفاده شود باید با توجه به تمهیدات آیین نامه ای بتن ریزی در هوای سرد امکان پذیر می شود.ژل میکروسیلیس الیاف دار زودگیر بتن می تواند نقش ضد یخ بتن را نیز ایفا کند. کاربرد زودگیر بتن: بتن زودگیر حاوی ژل میکروسیلیس الیاف دار در تمامی موارد نام برده شده کاربرد دارد برای بتن زودگیر با یک یا چند درجه برتری تکنیکی میتواند مورد استفاده قرار گیرد.بجز درمسائل خاصی مثل کاهش حرارت زایی بتن و نفوذ ناپذیری در هفت روز اول .  استفاده از بتن زودگیر بجای بتن آب بند در موارد زیرکارایی دارد: زودگیر بتن در بتن های مهم و بتن های نفوذ ناپذیر که در اثر هوای سرد یا متعادل محیطی که باعث تسریع بیشتر در گیرش بتن پردوام می شود می تواند برای پروژه مفید باشد،بتن زودگیر با خاصیت زودگیر بودن بهتر عمل میکند. بتن زودگیر برای بتن ریزی با وجود طوفان و باد یا اشعه ی خورشید و محیطه خشک، برای جبران بخشی ازخسارات ناشی از تاخیر مجاز در انجام کیورینگ اول بهتر است. بتن زودگیر برای سازه هایی که در معرض بارهای دینامیکی، ضربه و خستگی هستند کاربرد دارد. بتن زودگیر برای قطعات بتنی در معرض نمک پاشی هستند استفاده می شود. بتن زودگیر برای سازه ها و قطعات بتنی که در سرعت بخشیدن گیرش بتن ارزش بالایی دارد کاربرد دارد. بتن زودگیر برای سازه ها یی که دارای قسمتهای نازک بتنی هستند استفاده می شود. بتن زودگیر در سازه های بتنی که در معرض سیکل های شدید ذوب ویا انجماد هستند استفاده می شود. بتن زودگیر در سازه های بتنی آب بندی که احتمال بروز انواع ترک در آنها است کاربرد دارد. بتن زودگیر برای به حداقل رساندن ریسک ترک خوردن بتن آب بند استفاده می شود. برای سازه های بتنی که در معرض کاویتاسیون هستند از بتن زودگیر استفاده می شود. نبوده نسبی خطر متلاشی شدن برای بتن هایی که در معرض انفجار و یا آتش سوزی هستند از بتن زودگیر استفاده می شود. برای پدافندی و بتن های نظامی. از بتن زودگیر استفاده می شود.  مزایای زودگیر بتن: تمامی موارد مقاومت های اولیه فشاری، خمشی و کششی در بتن زود گیر افزایش می یابد . نفوذ پذیری آب و نفوذ پذیری موارد بیرونی با استفاده از زودگیر بتن. مقاومت بالا در بتن زودگیر.

ضریب وارفتگی در زودگیر بتن: ضریب وارفتگی در بتن زودگیر نسبت به بتن آب بند حاوی ژل میکروسیلیس مقداره کمی گزارش شده است.

مقاومت سایشی در زودگیر بتن: مقاومت سایشی زودگیر بتن با مقاومت ژل میکروسیلیس الیاف دار نسبت به بتن آب بند حاوی ژل میکروسیلیس مخصوصا در سطح های اولیه بیشتر است، اما تفاوتی خاصی گزارش نشده است . مسائل حرارتی در زودگیر بتن: تفاوتی بین بتن آب بند حاوی ژل های میکروسیلیس گزارش نشده است، ولی بتن زودگیر حاوی ژل میکروسیلیس به دلیل عملکرد بالادر گیرش اولیه بتن دمای هیدراتاسیون بشتری دارد.

افزایش رکورد زود گیره بتن بدون نیاز به سوپرروان کننده ها : در آزمایش رکورد بتن زودگیر حاوی ژل میکروسیلیس ممکن است عدد رکودی کمتری را نسبت به بتن آب بند با ژل میکروسیلیس نشان دهند، ولی از نظر قدرت کارایی این دو بتن نفوذ ناپذیر حاوی این دو ژل میکروسیلیس تفاوتی با هم ندارند. در این خصوص طبق توصیه های بین المللی مخصوصاً کمیته ها روش های دیگری بجز آزمایش رکود نیز وجود دارد که عدم تفاوت کارایی بین دو بتن نفوذ ناپذیر با یک درجه کارایی را نشان دهد. مشخصات زودگیر بتن : زودگیر بتن در حالت ثابت ژله ای و پس از تکان دادن به صورت مایع است. زودگیر بتن به رنگ خاکستری است. وزن مخصوص آن 4/1 است. زودگیر بتن کلراید ندارد و یا بسیار کمتر از حد استاندارد دارد. زودگیر بتن نیترات ندارد. نقطه انجماد زودگیر بتن تا 5-˚C. است. زودگیر بتن نقطه اشتعال هم ندارد.

مصرف زودگیر بتن : زودگیر بتن را به میزان 5% الی 8% وزن سیمان مصرفی به بتن اضافه کنید. زودگیر بتن را در هنگام ساخت بتن زودگیر و یا پس از ساخت بتن نفوذناپذیر در محل میکسر اضافه کنید. در صورت اضافه نمودن زودگیر بتن در محل مخلوط مواد باید از اختلاط کامل آن در بتن مطمین شوید. تجربیات کارگاهی اختلاط زودگیر بتن درمحل مخلوت مواد ، به 3 الی 5 دقیقه زمان احتیاج دارد. برای اطمینان بیشتر نتیجه کار گاهی زودگیر بتن در کارگاه ها به صورت دو مرحله ای 30،70 مصرف می شد که نتیجه بسیار بهتری به دست می آید . بدین ترتیب قسمتی از زودگیر بتن را در قسمت های به هم چسبیده به عنوان میزان یادآوری حدود 5 دقیقه قبل از مصرف به محل مخلوت اضافه کنید.

عوارض مصرف کمتر یا بیشترزودگیربتن: مصرف کمتر از 5% ژل زودگیر بتن باعث عدم وجود قدرت واقعی فوق روان کنندگی در بتن شده وبا پایین آمدن سرعت و خاصیت روان کننده و کمبود قدرت میزان جذب آهک آزاد و کاهش نسبی کلیه خواص گفته شده در زودگیربتن خواهد شد. ولی با بعضی سیمان ها و بعضی شرایط خاص مصرف کمتر برای زودگیر بتن به ثبت رسیده است. مصرف بیشتر از 8% وزن سیمان مصرفی از زودگیر بتن باید با آزمایشات و تحقیقات قبلی صورت گیرد.

موارد ایمنی زودگیر بتن: زودگیر بتن قابل اشتعال نبوده و برای سلامتی کاربران خطری ندارد. ولی ترشحات احتمالی این زودگیر بتن را باید با آب سرد شستشو داد.و در صورت بروز حساسیت به پزشک مراجه کنید.
ارسال