گالری تصاویر

بتن اکسپوز

برای دیدن تصاویر کلیک کنید

بتن اکسپوز
« 1 از 8 »

 


سقف درجا بتن سخت

برای دیدن تصاویر کلیک کنید

سقف درجا بتن سخت
« 1 از 5 »

 


اپوکسی

برای دیدن تصاویر کلیک کنید

اپوکسی
« 1 از 36 »

 


جایگاه سوخت

برای دیدن تصاویر کلیک کنید

جایگاه سوخت
« 1 از 9 »

پارکینگ طبقاتی

برای دیدن تصاویر کلیک کنید

پارکینگ طبقاتی
« 1 از 8 »

 


کفسازی سوله ، محوطه و کارخانه

برای دیدن تصاویر کلیک کنید

سوله،محوطه،کارخانه
« 1 از 17 »

 


کفسازی با بتن دکوراتیو  (بتن استامپی)

برای دیدن تصاویر کلیک کنید

بتن دکوراتیو
« 1 از 7 »

 


تصاویر تعدادی از پروژه های انجام شده

برای دیدن تصاویر کلیک کنید

برخی از پروژه ها
« 1 از 45 »

 
ارسال