کفسازی صنعتی ، بتن سخت

کليـه قســــمت های يک ساختـمان درمعـــرض انواع سـايش و خوردگی قرار دارد . بـدون شک در اين ميـان کف ساختمان با توجه به کاربری خاص خود ، در معرض بيشتـرين عوامل فرسايشـي است . با توجه به ايـن مهم انتخاب مقاومترين ، سخت ترين ، با دوام ترين ودر عين حال قابل قبول ترين نوع پوشش از نظر هـزينه ، همواره موره توجه مصرف کنندگان مختلف بوده است .
استفاده از روکشي به عنـوان حفاظ …

بر روی بتن که از جنس خود بتن نيز باشد امری اجتـناب ناپـذيرمي باشد.روکشي سخت که در برابر تنش ها، سايشها، خورنده ها و حلال ها، تغيرات دمایی و سايرعوامل فرسايشی از بتن زيرين خود حفاظت کند.

شرکت نگین سرا افتخار دارد خدمات خود را جهت طراحی و اجرای انواع کفپوشهای صنعتی ضد سایش بتن سخت اعم از پارکینگ طبقاتی . سوله . کارخانه ، سردخانه ، محيطهای بهداشتی . محوطه و… به کارفرمايان محترم ارایه دهد.

بتن سخت,کفسازی پارکینگ

بتن سخت,کفسازی پارکینگ
ارسال